Organisatie

DRV Special Products is een ketenpartner binnen PON. Om onduidelijkheid over onze positionering en handelen te voorkomen, schetsen wij in deze button onze organisatiestructuur.

DRV Special products is met name een projectteam dat wordt gevormd door twee centrale contactpersonen die, afhankelijk van de aard van het project, gebruik maken van het inschakelen van extra professionals.